VLASTIVĚDNÁ SOUTĚŽ

Žáci devátého ročníku připravili pro své mladší spolužáky z páté třídy vlastivědnou soutěž o České republice.
Na každém z dvaceti stanovišť si žáci vyzkoušeli orientaci na mapě, poznávání míst ČR podle obrázků, vědomostní test, poznávání známých osobností, skládání pojmů, tajné písmo, tajenky, římské číslice a mnoho dalších aktivit.
Doufám, že se jim soutěžení líbilo a prožili netradiční hodinu vlastivědy.
Děkuji deváťákům za přípravu soutěže.

Mgr. Bc. Leona Vejrostová