Zahájení školního roku 2018 – 2019

Slavnostní zahájení školního roku v pondělí 3. září

            pro žáky 2. až 9. ročníku v 7.30 h v kreslírně školy.

Budou ve škole pouze jednu vyučovací hodinu – tj. do 8.15 h, potom budou postupně odcházet na oběd, do školní družiny (1. stupeň) nebo domů.

Odchod na oběd:
6. roč. – 8.20, 7. roč. – 8. 25, 8. a 9. roč. – 8.30
Tento den si vezmou pouze psací potřeby a přezůvky.

Provoz ve školní družině bude do 15.00 hodin.
            
pro prvňáčky v 8.00 h v I. třídě v budově A.

Přinesou si do školy přezůvky a aktovku.

Úterý 4. září

             ve 2. až 9. ročníku budou probíhat třídnické práce.

Vyučování na 1. stupni bude končit po 4. vyučovací hodině, na 2. stupni v průběhu 5. vyučovací hodiny:

6. a 7. ročník – 11.20
8. a 9. ročník – 11.30
Žáci si vezmou s sebou psací potřeby a aktovku.

            prvňáčci budou s paní učitelkou čtyři vyučovací hodiny.

Od středy 5. do pátku 7. 9. bude probíhat vyučování podle rozvrhu – z organizačních důvodů bez odpoledního vyučování.

        1. stupeň – 4 vyučovací hodiny
        2. stupeň – 5 vyučovacích hodin

Od pondělí 10. 9. dle rozvrhu včetně odpolední výuky.
Mateřská škola bude v provozu od pondělí 3. září.

Eva Šimečková
ředitelka školy