UPOZORNĚNÍ pro žáky, rodiče, návštěvníky školy

V prostorách hlavního vchodu a chodby přízemí budovy B,

probíhají dokončovací stavební práce – rekonstrukce třídy, bezbariérový přístup do školy ze strany hřiště, které budou ukončeny do 30. 9. 2018.

Zakázaný je vstup do budovy B – přízemí, kde probíhají dokončovací práce. Oddělení školní družiny je přechodně umístěno o patro výše.

Všechny upozorňujeme na dodržování bezpečného pohybu na školním dvoře a v hlavním vchodu do budovy školy.

Žádáme všechny, aby se zbytečně nezdržovali v těchto prostorách a urychleně odcházeli z areálu školy.

ředitelka školy
Eva Šimečková