Edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního věku

Vážení rodiče, 

            rádi bychom Vás informovali o nabídce naší školky pro všechny předškoláky a jejich rodiče. Jedná se o účast na Edukativně stimulační skupině pro děti předškolního věku. 

Cílem je komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcuje schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládání budoucího čtení, psaní a počítání. 

Program je zaměřený na tyto oblasti: 

  • jemná motorika, grafomotorika 
  • zrakové vnímání – zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť 
  • prostorová orientace, orientace v čase 
  • základní matematické představy 
  • řeč, myšlení 
  • sluchové vnímání – sluchová diferenciace, analýza, syntéza, paměť 

Dále pomáhá dítěti osvojovat si pracovní návyky (koncentrace pozornosti, smysl pro povinnost, uvědomování si toho, že je úkol třeba dokončit) a procvičovat si svoje sociální a komunikační dovednosti (respektovat autoritu, komunikovat s ní i s ostatními dětmi, dodržovat pravidla činností apod.) 

Jedná se o 10 společných lekcí, které budou probíhat jednou za 14 dní vždy v odpoledních hodinách. Skupinky jsou pro nejméně 6 a nejvíce 8 dětí s rodiči. 

Pro tyto skupinky je potřeba si zakoupit pracovní listy (pracovní listy se budou objednávat hromadně přes školu). S těmito materiály budeme pracovat jak na společných setkání tak i Vy doma se svými dětmi.

Pokud máte zájem o tyto skupinky, tak přijďte ve čtvrtek 27. 9. v 16:00 do žluté třídy na informační schůzku.

Těšíme se na Vás