Výtvarná soutěž

7. 1. 2019 se uskutečnila v naší škole výtvarná soutěž 9. třídy na téma Mosty. Práce žáků byly velmi zdařilé.
                                                                                                                                        Eva Chalupníková