Školní rok 2018/2019 je úspěšně za námi – poděkování

Děkujeme rodičům a sponzorům za celoroční pomoc při akcích pořádaných školou, za finanční a materiální zabezpečení, které obohatilo naši výuku (např. pomoc při obnově bylinkové zahrádky, za besedy a exkurze).

Společnosti SkasaN děkujeme za zakoupení a instalování bazénu s čističkou na školní zahradu mateřské školy.

Poděkování patří také učitelům a nepedagogickým pracovníkům školy za jejich práci.

Všem žákům přejeme pěkné prázdniny.