Společná akce s rodiči

28. říjen byl  státním svátkem, tudíž se nešlo do školy. Rodiče páťáků naplánovali na tento volný den další společnou akci  – vycházku kolem hradu Pernštejna. V 10 hodin  naše devatenáctičlenná skupina započala vycházku prudkým stoupáním po kamenici na horní vyhlídkovou cestu, po které jsme pokračovali až ke krytému dřevěnému mostu na zadním Pernštejně. Během cesty se nám otevíraly nádherné pohledy na hrad uprostřed prosluněné podzimní přírody. Po Pivovarské cestě jsme vystoupali na nádvoří hradu, kde jsme posvačili a odpočinuli si. Zpět do Nedvědice jsme šli po cestě, která začíná naproti hornímu parkovišti a táhne se až do Žleba – k bývalému mramorovému lomu. Všichni jsme si na konci naší cesty pochvalovali příjemně prožité společné chvíle v nádherné přírodě. Poděkování patří paní Lence Válkové a Markétě Pučálkové za přípravu této akce.                                                                                            

Mgr. Jana Tomanová