List za listem – baví mě číst

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně letos vyhlásily již 10. ročník česko-slovenského projektu s názvem Záložka do knihy spojuje školy. Hlavní myšlenkou tohoto projektu bylo navázání kontaktu mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek.

Žáci naší školy se do tohoto úkolu pustili s nadšením a vytvořili spoustu krásných záložek, na které libovolnou technikou ztvárnili letošní téma projektu – List za listem – baví mě číst.
Začátkem listopadu tedy bylo více než 60 záložek na cestě do partnerské Základní a mateřské školy Cerovo, se kterou bychom rádi ve spolupráci pokračovali nadále i mimo tento projekt.
Děti netrpělivě čekaly na záložky ze Slovenska, a o to měly větší radost, když konečně dorazily. Podle nadšených výrazů můžeme usoudit, že příští rok se projektu rádi zúčastníme znovu 😊.

Kateřina Myslivcová

Žáci I. třídy se záložkami ze Slovenska
Žáci IV. třídy se záložkami ze Slovenska
Záložky našich žáků pro slovenskou školu