Vystoupení na 2. adventních trzích

V sobotu 30. listopadu doprovodily děti z mateřské i základní školy svým programem 2. adventní trhy v nedvědické sokolovně. Jejich vystoupení bylo rozděleno do čtyř kratších bloků. Zahajovaly děti z mateřské školy s pozdravy z pekla a z nebe. Prvňáčci se představili jako třída malých čertíků, druháci zazpívali s Ewou Farnou a třetáci si zadováděli při písničce Hany Zagorové. Žáci ze čtvrté třídy přidali vánoční klasiku stejně jako dívky z 5. ročníku. Zážitkem byla určitě taneční vystoupení dívek z deváté třídy, Eliška Šejnohová a Nela Zbořilová předvedly – i přes velmi chladné počasí – scénický tanec a moderní balet. Závěrečný blok patřil žákům osmého ročníku. Zazpívali několik písní a vánočně nazdobeni:-) popřáli všem hezké svátky.

Celé odpoledne moderovali osmáci – Patrik Šibor a Tomáš Urbánek. Ti také četli některé z básní s vánoční tematikou, které vznikly v hodinách českého jazyka v 7., 8. a 9. ročníku. Valérie Štarhová a Rastislav Šulc pak sami zarecitovali vlastní básně. Rasťova byla dokonce v angličtině. Děkujeme všem, kteří se na nás přišli podívat, a doufáme, že jsme vám zpříjemnili předvánoční čas.

Gabriela Sedlářová

Nedílnou součástí adventních trhů byly dílničky v prostorách spodní části sokolovny – tzv. „pekla“, kde vánoční tvoření zajišťovali rodiče našich žáků: Dagmar Kožnarová, Kateřina Řepová, Jana Mlaskačová, Milada Kožíková, Martina Kincová, Edita Hubková, Petr Martinek a Pavla Kolářová.

Jsme rádi, že se k nám rodiče přidali, a patří jim také velký dík.

Eva Šimečková