Karneval s deváťáky

Stalo se již na naší škole tradicí, že žáci devátého ročníku připravují pro své spolužáky z prvního stupně karneval. Děti mají karnevaly v maskách, kde si zatančí, zazpívají a zasoutěží, moc rády, a ani letošní deváťáci je nechtěli o takový den plný zábavy připravit.  A protože tělocvična prochází rozsáhlou rekonstrukcí, rozhodli jsme se karneval uskutečnit v nedvědické sokolovně. Do příprav se pustili všichni velmi zodpovědně, program, výběr hudby, výroba vlastních diplomů, nákup důležitých drobností na výzdobu, odměny, chystání sokolovny a pak samotný průběh karnevalového dne.  Vše jim zabralo spoustu času, energie, ale těšili se stejně (možná ještě víc) jako jejich mladší spolužáci, až to vypukne. A povedlo se.  V pátek 28. února roztančili celou sokolovnu, včetně pedagogického sboru a moc si to užívali.  My všichni. Takže, milí deváťáci, ze srdce vám děkuji za to, jak se vám letošní karneval povedl, za uvolněnou atmosféru a pohodu pátečního dne. A jako vaše třídní máma jsem na vás pyšná, jste skvělý kolektiv. A také děkuji všem kolegům a paní uklizečce Sísové za pomocnou ruku (aniž bych je o pomoc žádala) ať už s přípravou karnevalu, přispěním sladkých odměn pro děti či úklidem sokolovny. Moc si vaší pomoci vážím.

Mgr. Kateřina Vejrostová