Ochranné a dezinfekční prostředky v ZŠ a MŠ Nedvědice – poděkování dárcům

Mimořádná situace v souvislosti s šířením virového infekčního onemocnění COVID-19 si vyžádala vynaložit nemalé prostředky na pořízení ochranných a dezinfekčních potřeb. Většina z nich byla pořízena z rozpočtu, který má škola od městyse Nedvědice.

Díky aktivitě několika maminek (I. Opatřilová, E. Nečesánková a H. Štarhová) škola získala 91 roušek pro děti z 1. stupně. Tímto bychom jim rádi poděkovali.

Paní ředitelce se také podařilo bezplatně získat 40 ochranných štítů z Gymnázia Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě a od firmy Y SOFT CORPORATION, A.S., z Brna. I jim děkujeme.