Obnovení provozu MŠ a ZŠ

Informace o obnovení provozu jsou rozesílány emailem. Pokud Vám z nějakého důvodu nedorazily, můžete si je stáhnout zde.

Harmonogram a pravidla účasti na konzultacích pro žáky 2. stupně
Čestné prohlášení – datum podpisu při nástupu do školy nesmí být starší než tři dny

Konzultace pro žáky 9. ročníku od 8. 6. 2020
Konzultace pro žáky 6., 7. a 8. ročníku od 8. 6. 2020

Provoz MŠ bude obnoven 25. 5. 2020 – informace a pravidla pro docházku do MŠ
Vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně budou zahájeny 25. 5. 2020 – informace a pravidla pro žáky 1. stupně
Upozorňujeme rodiče, že čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění nesmí být starší než 3 dny.
Upozorňujeme, že všichni, kteří se v dotazníku přihlásili na oběd, jsou opravdu od 25. 5. na obědy přihlášeni a odhlašovat se musí ve školní jídelně. Děti z MŠ se odhlašují v MŠ.

Informace a dotazník pro MŠ
Informace a dotazník pro 1. stupeň
Konzultace pro žáky 9. ročníku
Harmonogram a pravidla účasti na konzultacích pro žáky 9. ročníku

Pro vaši informaci manuály MŠMT:
Manuál MŠ
Manuál ZŠ

Čestné prohlášení – vyplňuje se až těsně před nástupem do MŠ nebo ZŠ