Podzimní zahrada v MŠ

Dne 16. 9. 2020 se v naší mateřské škole uskutečnila „Podzimní zahrada“. Vše se konalo na školní zahradě v dopoledních hodinách. Pro děti byly nachystané různé soutěže a hry, které byly spojené s podzimem – sbírání brambor, hod šiškou, tvoření z přírodnin a další hry. Společně si děti hezky zasoutěžily a užily si spoustu legrace. Na závěr jsme si s dětmi zatancovaly a přivítaly jsme přicházející podzim.                                                                                        Kolektiv učitelek MŠ