Pokračování v online výuce

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě usnesení vlády o přijetí krizového opatření budeme od 2. 11. 2020 pokračovat v nastavené distanční výuce prostřednictvím aplikace Microsoft Teams dle stanovených rozvrhů v Edookitu (2. stupeň) nebo podmínek dohodnutých s třídními učiteli (1. stupeň).

Nadále Vás žádáme, abyste průběžně sledovali webové stránky školy a komunikační nástroj Edookit, kde jsou sdělovány aktuální informace.

Po dobu distanční výuky pokračuje provoz školní jídelny. Pokud budou mít žáci  zájem, přihlásí se a budou obědy odebírat v jídlonosiči z boku jídelny od 12.30 do 13.00 (od úterý).

Přejeme všem pevné zdraví, hodně sil, optimismus a stále věříme v brzký návrat dětí do školních lavic.