Obnovení prezenční výuky od 30. 11.

Na základě rozhodnutí vlády ČR se v týdnu od 30. listopadu zcela obnoví prezenční výuka žáků 1. stupně (1. – 5. třída) a žáků 9. třídy.

Od 30. 11. se budou žáci 6. – 8. třídy střídat v prezenční a distanční výuce po jednom týdnu.

Střídání 6. – 8. třídy bude probíhat takto:

30. 11. – 4. 12.
6. a 7. třída – prezenční výuka ve škole
8. třída – distanční výuka doma

7. – 11. 12.
8. třída – prezenční výuka ve škole
6. a 7. třída – distanční výuka doma

14. – 18. 12.
6. a 7. třída – prezenční výuka ve škole
8. třída – distanční výuka doma

21. – 22. 12.
8. třída – prezenční výuka ve škole
6. a 7. třída – distanční výuka doma

Školní kuchyně bude v provozu.

Žáci v prezenční výuce se mohou stravovat ve škole – všichni žáci jsou automaticky přihlášeni ke stravování. Pokud se někdo nebude stravovat, musí rodič odhlásit obědy nejpozději 1 pracovní den předem (pátek) do 9.00.

Žáci v distanční výuce jsou automaticky odhlášeni ze stravování. Pokud mají zájem se stravovat, dohodnou si s vedoucí školní jídelny odběr oběda do jídlonosiče.

Školní družina bude z organizačních důvodů v provozu pro žáky 1. – 3. třídy do 16.00 a pro žáky 4. třídy do 14.30. Ranní dohled od 6.15 do 7.10 bude zajištěn pro 1. stupeň.

Žáci jsou povinni nosit po celou dobu pobytu ve škole ochranné roušky.

Vyučování při prezenční výuce probíhá dle běžného rozvrhu pouze s vyloučením zpěvu v hodinách hudební výchovy. Součástí hodin tělesné výchovy nebudou sportovní činnosti.

Docházka žáků do školy v rámci prezenční výuky je povinná. Povinné je i distanční vzdělávání.