Informace k provozu MŠ

Provoz obou tříd mateřské školy je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.
Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.