Povinné nošení roušek

Na základě nařízení vlády je v budově školy povinné nošení chirurgické rouškky nebo respirátoru. Látkové roušky už od 1. 3. 2021 není možné používat.

Dle vyjadření hygienické stanice se za dostatečnou ochranu nepovažuje nošení ochranného štítu bez ústenky, tedy ani bradového štítu.