Projektový den – DEN ZEMĚ 2021

Dne 23. března 2021 proběhl na naší škole projektový den v návaznosti na Den Země, který je stanoven na 22. března. Tématem tohoto projektového dne byla VODA. Žáci obdrželi v jednotlivých předmětech pracovní listy na toto téma. Všechny byly koncipovány tak, aby je žáci mohli vypracovat „offline“ a strávit den jinak než před monitory počítačů. Nezapomněli jsme ani na dobrovolné úkoly, které měly za cíl vytáhnout děti do přírody.

V hodinách přírodopisu jsem v následujícím týdnu žáky vyzvala k tomu, aby mi upřímně sdělili klady i zápory tohoto projektu. Byla jsem velmi ráda za jejich otevřenost. Můžeme se tak posouvat dál. Ráda bych organizovala i další podobné dny a reflektovala při tom právě i pochvaly a připomínky žáků. Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.

Velmi děkuji všem, kteří mi poslali fotky. Mohla tak vzniknout nádherná koláž, na kterou se můžete podívat níže. 😀

Ladislava Kobzová za všechny učitele na 2. stupni