Matematika tak trochu jinak

Poslední dubnový den byl plačtivý, a proto jsme uskutečnili naše plánované učení se venku ve třídě. Čtvrtou třídu jsme proměnili v přírodní laboratoř. Vždyť byla filipojakubská noc! Kouzlení nám šlo na výbornou. Tvořili jsme konstrukce geometrických tvarů z větviček, měřili jsme délky větvičkových úseček. Počítali jsme obvody, obsahy. Vyvozovali jsme jednotky obsahu a vytvořili jsme si m2. Řešili jsme slovní úlohy z ptačí říše, stali se z nás ptačí detektivové. Objevili jsme kamínkové písemné násobení, dělení. A naše zlomková pizza, ozdobená jarními květinami, kamínky a rozličnými ingrediencemi, se nám, šéfkuchařům, obzvláště povedla. Matematiku tak trochu jinak jsme si užili.

Mgr. Eva Nedomová