20 kg vysloužilých baterií za naši školu

Při jarní sběrové kampani tohoto školního roku v rámci školního programu RECYKLOHRANÍ a kolektivního systému ECOBAT, se nám podařilo odevzdat 20 kg použitých baterií. Přispěli jsme tak k celkovému jarnímu sběru v rámci škol, kdy bylo vybráno 8 498 kg vybitých baterií. Pro Vaši představu jde přibližně o 340 000 kusů tužkových baterií.

Děkuji všem žákům a učitelům, kteří i v době distanční výuky přinesli „baterky“ do školy. Velký dík patří žákům paní učitelky Leony Vejrostové, 3. třídě, kteří byli v tomto sběru nejlepší.

Ráda bych v tomto sběru pokračovala, neboť třídit má smysl. Pokud máte doma třeba jen jednu vysloužilou baterii, nezapomeňte ji vhodit do sběrného boxu, který je u vchodu do šaten v naší škole.

A náš společný cíl do nového školního roku? Pokořit 20 kg vysloužilých baterií. 🙂

Ladislava Kobzová