Indiánský den v MŠ

Počasí nám přálo, a tak jsme s našimi dětmi oslavili jejich svátek. Přípravy  byly velké.

Děti si samy vyrobily svůj indiánský  oděv s čelenkou a netrpělivě čekaly na jejich oslavu.

Děti se naučily pozdrav  indiánů, seznámily se s jejich životem a se vším, co k tomu patří.

Na školní zahradě děti plnily různé indiánské úkoly – hod na bizona, zkouška trpělivosti,

lovení rybiček, slalom na koni a hod kameny na cíl.

Na závěr našeho krásného dne přišla sladká odměna a ocenění formou malého dárku

od paní učitelek.

Věříme, že tímto začíná krásné počasí a radost v očích našich dětí je nám odměnou.

Kolektiv učitelek MŠ.