Stelo, děkujeme

Stela Ševčíková, žákyně sedmého ročníku, dosáhla výborného úspěchu v projektu RECYKLOHRANÍ, kde se zúčastnila úkolu s názvem: VYMYSLETE REKLAMNÍ KAMPAŇ ZAMĚŘENOU NA SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY VODY.

Stela vypracovala dokonalou práci, ve které propojila jak teoretické, tak i praktické snižování spotřeby vody v každodenním životě občana. Z toho důvodu byla její práce vybrána jako jedna z dvaceti vítězných z celkového počtu 148 přihlášených škol. Jako vítěz obdrží odměnu v podobě knížek a her od vodárenské společnosti Veolia. Ale především pozvánku do Podolské vodárny v Praze, kde bude mít možnost svoji práci prezentovat. Této pozvánky Stela využije a koncem června se svými kamarádkami navštíví naše hlavní město.

Stelo, děkujeme za skvělý úspěch, díky kterému budeš reprezentovat naši základní školu v Praze.

Ladislava Kobzová