Individuální konzultace o prospěchu a chování žáků

V pondělí 7. června 2021 se v naší škole uskuteční individuální konzultace o prospěchu a chování žáků.

Začátek je:

  1. stupeň ve 14.00;
  2. stupeň ve 14.15.

Konec je plánován na 17.00.

Žádáme Vás zdvořile, abyste do školy vstupovali výhradně budovou C. Prosíme Vás také o dodržování epidemiologických opatření. Děkujeme.

Během konzultací proběhne i volba zástupce rodičů do školské rady, která se uskuteční v průchodu mezi budovami C a B v 1. patře.

Těšíme se na Vás.