Pasování předškoláků

Ve čtvrtek 17. 6. 2021 proběhlo v naší mateřské škole za přítomnosti paní ředitelky, paní místostarostky, pana starosty , paní učitelky budoucích prvňáčků a rodičů pasování a šerpování předškoláků. Děti si odnesly šerpy jako vzpomínku na mateřskou školu, knihu s věnováním a pamětní list, od základní školy obdržely kufřík, který budou potřebovat na výtvarné a pracovní potřeby v 1. třídě. Od městyse dostaly sladkou odměnu a omalovánky. Celým programem nás svým zpěvem provázela paní Jitka Krahulcová. Za to jí patří velké díky. Moc si toho vážíme. Počasí nám přálo , a tak věříme, že si to s našimi dětmi užili i ostatní přítomní.

Kolektiv MŠ.