Čeština v akci

Ve středu 9. června proběhla na školním dvoře akce v režii žáků 9. ročníku s názvem Čeština v akci. Deváťáci si pro žáky 5. ročníku připravili stanoviště, na kterých si budoucí šesťáci vyzkoušeli svoje znalosti gramatiky českého jazyka. Přiřazovali obrázky ke vzorům, kartičky s přídavnými jmény k příslušnému druhu, tvořili správné slovesné tvary, používali morseovku, aby rozluštili tajenku, atd. Za splněná stanoviště dostali od deváťáků drobnou odměnu a taky trošku osvěžení. 😀 Byli spokojení. Akci si opravdu užili. 😀 Gabriela Sedlářová

Následují zprávy deváťáků z některých stanovišť. 😀

Naše stanoviště bylo velice dobře organizované. Měl jsem radost. Byla tam sranda. 😀 Radek Verucci

Někdy nás páťáci chtěli oklamat tím, že dávali kartičky na sebe a mysleli si, že to nezkontrolujeme. Ale my jsme to zkontrolovali a odhalili jejich taktiky. 😀 Josef Šikula

Měli jsme stanoviště s přídavnými jmény. Práci páťáků bych hodnotil kladně. Všichni ze 3. stanoviště se shodujeme v tom, že nejlepší byl konec, a to vodní bitva. 😀 Patrik Šibor

My z 2. stanoviště jsme si den s pátou třídou opravdu moc užily a hned bychom si to zopakovaly. Naše stanoviště mělo veliký úspěch a byla u nás sranda od začátku až do konce. Zapsaly jsme si i některé hlášky a rády se o ně podělíme:

,,Poznáte tento obrázek?“

,,Ano.“

„Tak co to je?“

,,Nevím.“ 😀

Páťáci nám vyprávěli i vtipy. Tento byl asi nejlepší:

„Když Vám spadne mobil ze sedmého patra, nemusíte se vůbec bát, pokud máte zapnutý režim letadlo.“ 😀 Anna Baksová, Monika Řehůřková