Ochrana dýchacích cest v ZŠ

Nošení ochrany dýchacích cest se řídí pokyny příslušného ministerstva. K 1. 9. 2021 žáci i zaměstnanci v základní škole musí používat ochranu dýchacích cest kromě výuky ve třídách, kdy jsou žáci usazení, konzumace jídla a nápojů a v době cvičení.

Po celou dobu pobytu ve škole budou používat ochranu dýchacích cest žáci, kteří se nepodrobí testování. Jedinou vyjímkou, kdy netestovaní žáci mohou ochramu dýchacích cest sundat je konzumace jídla a nápojů. V takovém případě, ale musí být dodržena minimální vzdálenost 1,5 m od ostatních osob.