Testování v ZŠ

V termínech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 proběhne ve škole preventivní screeningové testování žáků neinvazivními antigenními testy (jako v minulém školním roce). Testování proběhne ve třídách.

Testovat se nemusí žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) a doloží to příslušným potvrzením. Případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák testování nepodrobí, bude se účastnit vyučování za podmínek mimořádného opatření MZ (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole atd.).