Testování na Covid-19

Ve dnech 1. 11. a 8. 11. bude z rozhodnutí MZČR na naší škole probíhat testování žáků neinvazivními antigenními testy na Covid-19. Průběh testování bude stejný jako na začátku školního roku. Žáci budou vstupovat do školy jako obvykle od 7.10, převléknou se v šatně a půjdou do třídy, kde se sami otestují. Žáci, kteří chodí do ranní družiny, vstupují do školy od 6.15 do 7.00 a otestují se před školní družinou.

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění  covid-19  (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test). Pokud tyto doklady byly škole předloženy již při předchozím testování, není třeba je dokládat znovu.

Pokud  se  žák  screeningovému  testování  nepodrobí,  bude  se  moci  prezenční  výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva  zdravotnictví  (zvýšené použití  ochrany  dýchacích  cest  po  celou  dobu  pobytu  ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd.)

Vedení školy