Testování na Covid-19 v pondělí 22.11. a 29.11.

Vážení rodiče,

ve dnech 22. 11. a 29. 11. bude z rozhodnutí MZČR na naší škole probíhat testování žáků neinvazivními antigenními testy na Covid-19. Průběh testování bude stejný jako na začátku měsíce. Žáci budou vstupovat do školy jako obvykle od 7.10, převléknou se v šatně a půjdou do třídy, kde se sami otestují. Žáci, kteří chodí do ranní družiny, vstupují do školy od 6.15 do 7.00 a otestují se před školní družinou.

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění  covid-19  (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test). Pokud tyto doklady byly škole předloženy již při předchozím testování, není třeba je dokládat znovu.

Pokud  se  žák  screeningovému  testování  nepodrobí,  bude  se  moci  prezenční  výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva  zdravotnictví  (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd.)

Postup v případě pozitivního antigenního testu:

  • pokud se u žáka objeví pozitivní výsledek, vyučující toto nahlásí vedení školy a vedení kontaktuje zákonné zástupce,
  • ostatní žáci ze třídy zůstávají ve škole a pokračují ve výuce, rodiče na tuto skutečnost budou upozorněni.

Důležité je, aby žáci, kteří nebudou tomuto testování přítomni, byli testování, jakmile dorazí následně do školy – tuto skutečnost je nutné nahlásit ihned po příchodu do školy a do doby otestování si žák nemůže sundat roušku nebo respirátor.

Obecné informace o testování lze nalézt zde – https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/

Pevně věříme, že se nám podaří udržet chod školy co nejdéle. Tímto Vás prosíme, abyste pečlivě sledovali zdraví svých dětí a v i případě náznaku nemoci zvážili jejich účast na výuce. 

Vedení školy