Konzultace o prospěchu a chování žáků 22. 11. 2021

Vážení rodiče,

v pondělí 22. 11. se uskuteční plánované třídní schůzky. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nelze předvídat, jaká opatření proti šíření Covid-19 budou v platnosti. Sledujte, prosím, aktuální situaci. Prosíme o dodržování platných opatření.

K 18. 11. byly v Edookitu zveřejněny známky, které vycházejí Vašim dětem za první čtvrtletí. Pokud po jejich prostudování usoudíte, že potřebujete s některým z vyučujících hovořit, nabízíme Vám tyto možnosti:

  • osobní konzultace v pondělí 22. 11. 2021
    • pro 1. stupeň od 14.15 do 16.15 – vstup budovou A (Z důvodu provozu školní družiny nevstupujte prosím na 2. stupeň.)
    • pro 2. stupeň od 16.15 do 18.00 – vstup budovou C
  • telefonická konzultace – po domluvě (např. prostřednictvím Edookitu) s vyučujícím
  • konzultace přes Teams – po domluvě (např. prostřednictvím Edookitu) s vyučujícím

Do školy, prosíme, vstupujte pouze zcela zdraví a s ochranou dýchacích cest. Nikdo z nás jistě nechce, aby došlo k šíření Covid-19 ve škole a jejímu částečnému nebo úplnému uzavření.

Děkujeme