Beseda s Policií ČR na téma OSOBNÍ BEZPEČÍ

Minulý týden si s prvňáky a druháky povídala por. Bc. Miroslava Šimoníková (preventistka pro Brno-venkov) o vlastním a osobním bezpečí. Celkem 31 žáků se aktivně zapojilo do povídání a příjemně strávená vyučovací hodina nám velmi rychle utekla.

Cílem setkání bylo seznámit žáky s problematikou jejich osobní bezpečnosti ve vztahu       k neznámým osobám a předmětům a jiným nebezpečím, která dětem hrozí.  Také se besedovalo o bezpečnosti v silničním provozu a vzájemném chování mezi sebou.  Žáci si připomněli čísla integrovaného záchranného systému a ujasnili si, jak správně volat na tísňovou linku. Závěrem všichni dostali dárky v podobě vystřihovánek s omalovánkou.

Věřím, že beseda byla pro všechny žáky přínosem.

Za 1. a 2. roč. Leona Vejrostová