PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘŮ A PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA VELKÉ ČTENÁŘE

26. listopad byl pro všechny prvňáčky velkým dnem. Předáním Slabikářů spolužáky ze sedmého ročníku se z nich stali opravdoví čtenáři. Předání Slabikářů předcházelo plnění úkolů (hledání a vybarvování klíčů a vysvobozování princezny). Protože všichni úkoly splnili, starší žáci jim Slabikáře předali a popřáli, aby jim čtení pěkně šlo a písmenka se jim motala co nejméně. Děkuji paní učitelce G. Sedlářové a žákům sedmého ročníku za předání Slabikářů a pasování prvňáčků a mým žáčkům přeji, ať jim první čtenářské zkušenosti přinášejí jen samou radost.

Leona Vejrostová, tř. uč. 1. ročníku