SÁZENÍ STROMKŮ – PRVŇÁCI A DEVÁŤÁCI

28. 4. jsme se sešli za obchodním domem s paní magistrou Dračkovou (z komise životního prostředí v našem městysi). Dostali jsme malé stromečky (habry) a měli za úkol je vysadit nad obchodním domem, kde se buduje jedlá zahrada a učebna v jednom. Jámy pro stromky jsme měli vykopané, tak nás čekalo vyndání stromečků z obalů, umístění do jámy a nahrnutí hlíny okolo nich. Každý prvňáček mohl zasadit dva stromečky. V jejich práci potom pokračovali žáci devátého ročníku. Okolí stromků ještě upravili a dosadili zbytek. Všechny stromečky potom zalili.

Akce se zdařila a věřím, že jsme svým pomohli zvelebit naše okolí. Myslím si, že díky tomuto projektu se posílí vztah dětí k zeleni, respekt, láska a úcta ke stromům. Zapojení dětí do práce je totiž vychovává k ochraně přírody nejen v dalekých krajích, ale hlavně u nás doma.

Leona Vejrostová