Podzimní zahrada

V pátek dne 16.9. 2022 se na školní zahradě v dopoledních hodinách konala „PODZIMNÍ ZAHRADA“. S přicházejícím podzimem děti plnily úkoly s podzimní tématikou. Například házely jablíčky, běhaly slalom s řepou, sbíraly brambory, stavěly domečky z kukuřice a další hry.
Děti soutěže bavily, všechny úspěšně zvládly a navzájem se podporovaly potleskem. Odměnou dětem byla sladkost, kterou s úsměvem zbaštily.

KOLEKTIV MŠ