Šátek přátelství

V letošním školním roce jsme si naplánovali více propojit různými akcemi a vzájemnou spoluprací žáky prvního a devátého ročníku. Hned od 2. září začali deváťáci vypomáhat s odváděním prvňáčků ze šaten do třídy, aby se malé děti nebály anebo se neztratily po cestě do první třídy. Příležitost více se seznámit nastala v pátek 30. září, kdy jsme uspořádali první společnou akci. Deváťáci přišli za prvňáčky do třídy, kde společně podepsali „Šátek přátelství“. Nejprve se všichni vzájemně představili, potom prvňáčci zazpívali, zatančili a společně se s deváťáky protáhli při básničce.

Žáky devátého ročníku překvapila bezprostřednost malých žáčků. Líbilo se jim, že se jich prvňáčci nebáli. V hodině literatury poté zavzpomínali na svoje začátky v základní škole a už se těší na příští setkání.

Společně strávený čas se líbil i prvňáčkům, a tak věříme, že se nám vydaří i další plánované akce a žákům obou tříd díky nim zůstanou veselé vzpomínky na školu.

Eva Nedomová, Eva Zemanová