Týdenní projekt ke Dni stromů

20. října mají svátek všechny stromy! V naší školní družině jsme jejich svátek chtěli dětem přiblížit, a to týdenním projektem, kde se s tématem stromy, seznamovaly. Děti stromy poznávaly nejen na vycházkách, kde mimo jiné měřily tloušťku stromů, ale také je výtvarně zpracovávaly, lámaly si hlavičky na stanovištích, nebo si zasadily semínka stromů, o které se budou starat, aby vyklíčila.

Za vychovatelky ŠD – Hana Bublánová