Den stromů v MŠ

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 si děti od rána s paní učitelkou povídaly o stromech – jaké máme druhy a také o lesích jehličnatých, listnatých a smíšených. Nezapomněli jsme ani na zvířata, která v lese bydlí, ani na přírodu, která je jejich domovem. Těšili jsme se na příchod pana lesníka, který pracuje jako myslivecký hospodář Mysliveckého spolku Písečné. Pan Kobza děti upoutal svým vyprávěním a ukázkou trofejí některých zvířátek, stop a také nahranými zvuky zvířat. Troubení jelenů bylo pro děti velmi zajímavé. Seznámili jsme se kromě jiných zvířat i se strakou, tetřevem a jezevcem. Jsou to zvířata, která jsou pro děti méně známá. Představil i vábničky, kterými se láká zvěř. Děti si mohly některá zvířata a trofeje osahat. Celé dopoledne se nám všem moc líbilo. Tento den byl připraven v rámci projektového dne ve spolupráci se ZŠ s názvem „ Den stromů“.

Kolektiv MŠ