Projektový den 4. ročníku: Zdravé svačinky

V úterý 18.10. se žáci 4. ročníku na dvě vyučovací hodiny proměnili v nadšené kuchaře a kuchařky. Pro děti bylo připraveno hned několik rozmanitých zdravých receptů. Slané, sladké, pečené i nepečené. A jak se často říká – hlad je nejlepší kuchař, proto se všichni dali s chutí do práce. Pracovali po menších skupinkách, pomáhali si, bavili se a zároveň se mnohé naučili. Je známo, že nejefektivněji se učíme tak, že si určitou věc můžeme prožít nebo vyzkoušet. A co teprve, když výsledek našeho úsilí můžeme ochutnat!

Za samotným vařením se ale skrývají i další dovednosti, které si dítě musí osvojit, aby samotný proces zvládlo. Schopnost si recept najít, zhodnotit, zda je v silách malého kuchaře ho zvládnout připravit či zda jsou pro něj dostupné všechny potřebné ingredience. Poté přichází další krok – čtení s porozuměním a dovednost pracovat podle pracovního postupu, umět si ingredience zvážit. S těmito otázkami “mezi řádky” jsme pracovali v následujících hodinách českého jazyka a matematiky.

V poslední řadě je nezbytné projevit vlastní názor, zhodnotit svoji roli v rámci skupinového vaření a dokázat navrhnout alternativy, jak by mohla být naše práce příště ještě efektivnější.

Závěrem už zbývá snad jen říct, užili jsme si to! A jestli chcete vědět, jak moc, podívejte se do fotogalerie.

Dominika Štarhová
Eva Šimečková