Přírodopis v osmém ročníku

Během jedenácti týdnů výuky jsme se snažili o zpestření výuky v hodinách přírodopisu, kde jsme se zabývali tématem savci. Díky tomu, že máme dvě po sobě následující hodiny, je možnost si „namyslet“ jiný rozměr výuky a frontální výuku využít co možná nejméně. A co jsme za první týdny školního roku zažili?

Výuku venku před školou, práci v týmech v různém počtu žáků, diskuzi, poznávání různých druhů srstí savců.  Žáci pracovali s tablety a vytvořili plakát se stopami šelem.  Využili svoje znalosti pro práci s informacemi na téma primáti a vytvořili lapbook, interaktivní poster. A co bylo nejlepší? Ježek a pes ve výuce. Děkuji Antonínu Pospíšilovi, který nám přímo v hodině popsal způsob života svého domácího mazlíčka, ježka bělobřichého. Poděkování také patří Matěji Válkovi. Jeho pes Alvin odzbrojil nejednoho žáka. Na Alvinovi jsme si ukázali determinační znaky psovitých šelem a poté jsme na vlastní oči viděli, jakou rychlostí Alvin běžel za kočkou. A za Alvinem běžela celá třída. Ano, venkovní výuka má i svá úskalí, ale rozhodně stojí za to. A hlavně – osmáci mají zase o jednu vzpomínku víc. J

Ladislava Kobzová