Druháčci v říjnu

V říjnu jsme se zúčastnili pěti akcí.

  1. Jak se chránit v nebezpečných situacích – preventivní program, jehož první část byla nazvána – Co by kdyby…, v ní si žáci měli ve skupinách poradit, jak by se zachovali v různých situacích, ty byly popsané na kartičkách, potom následovala práce s pracovním listem s probíranými situacemi, které si žáci rozstříhali a nalepili na barevný papír, druhá část byla o hraní scének, ve kterých se reagovalo na neočekávané situace.

2. Tvoření s paní Havířovou – podzimní tvoření v květinářství, práce s přírodním materiálem, výtvor podle vlastní fantazie. Žákům se ozdobený květináč velmi povedl.

3. Divadlo Radost – Kubula a Kuba Bubikula bylo představení plné loutek, písniček a tance, které zapojovalo žáky do děje a loutky přecházely v živé herce a naopak.

4. Úprava zasazených stromků – minulý rok nás poprosila paní Dračková (z komise životního prostředí v našem městysi), abychom zasadili malé stromečky (habry) nad obchodním domem, kde se buduje jedlá zahrada a učebna v jednom. Jámy pro stromky jsme měli vykopané, tak nás čekalo vyndání stromečků z obalů, umístění do jámy a nahrnutí hlíny okolo nich. Letos v naší práci pokračujeme a na podzim jsme vytrhali u těchto stromků trávu, aby každý mohl dýchat. Zároveň jsme se přesvědčili, že stromečky pěkně prospívají a máme z naší práce velkou radost.

5. Den stromů – projektový týden – aby si žáci lépe uvědomili, jak zásadní význam stromy pro člověka mají, připravila jsem týdenní projekt k tomuto tématu. Spoustu aktivit si žáci mohli vyzkoušet. Týden obsahoval různá témata.

Stromy jsou domovem i úkrytem pro živočichy
Plody stromů jsou potravou pro zvěř
Experiment – vyklíčení žaludu
Význam stromů
Stromy léčí lidskou duši
Frotáž listů i kůry
Strom v M (porovnávání čísel)
Strom v Č (řazení podle abecedy)
Jak to chodí v lese – naučná videa a spousta dalších aktivit

Leona Vejrostová