Reklama na turistický cíl v USA

Získat peníze pro svůj turistický cíl v USA bylo znění úkolu pro naše sedmáky. Žáci dostali virtuální nabídku od movitého podnikatele, který zainvestuje nejlepší nápad pro jeden turistický cíl ve Spojených státech amerických. Žáci museli zpracovat základní informace o daném cíli. Poté vymýšleli, jak by peníze v rámci turismu využili. Vytvořili reklamu pro svůj turistický cíl a v neposlední řadě se snažili „prodat“ svůj nápad před ostatními spolužáky. Tento poslední úkol byl pro žáky nejtěžší. Umět obhájit svůj nápad a svojí výřečností přesvědčit ostatní není vůbec jednoduché. Žáci se snažili propojit teorii o daném místě s běžným reálným životem.

Naprostou suverénností a výřečností nás všechny odzbrojil Vlastimil Havránek. Jeho nápad „prodeje“ na turistický cíl do Hollywoodu vyhrál na celé čáře před ostatními. Jako druhý se umístil Vojtěch Šejnoha, který svůj nápad zrealizoval na jednodenním výletě do Grand kaňonu. Jeho „reklama“ byla nejlépe graficky zpracovaná. Oba zmínění chlapci použili marketingové „tahy“ na zákazníka – sleva na taxík, rodinné vstupné, platba on-line.

Děkuji všem sedmákům, kteří tento úkol splnili. Při zpětné vazbě se většina třídy shodla, že nejtěžší je opravdu předstoupit před ostatní, mluvit věcně, srozumitelně a umět zaujmout.

Ladislava Kobzová