Vánoční dílničky

Konečně mohly opět po třech letech proběhnout na naší škole vánoční dílničky.

Návštěvníci si mohli v několika třídách vyrobit vánoční dekorace, prohlédnout si vánočně vyzdobenou školu, pochutnat si v naší školní jídelně, zakoupit výrobky dětí ze školní družiny a perníčky od paní Lucie Krejčové.

Za skvělý průběh této akce patří velké poděkování všem zaměstnancům základní a mateřské školy i rodičům, kteří se na dílničkách také podíleli.

Blanka Dvořáková