Tříkrálové koledování

V pátek 6. ledna na Tři krále se děti ze žluté třídy  s vlastnoručně vyrobenými korunkami

vydaly na koledování do základní školy. Zde navštívily paní ředitelku, pana zástupce,

přednesly jim básničku a zazpívaly písničku „ My tři králové“. Potom děti  navštívily žáky

a paní učitelku v 1. třídě. Nakonec  šly  koledovat na Úřad městyse Nedvědice, kde

přednášely a zpívaly. Všem se vystoupení moc líbilo a děti měly dobrý pocit z dobře

vykonaného koledování. Štěstí, zdraví, dlouhá léta přejeme všem.

Kolektiv MŠ