Exkurze Anthropos

Ve čtvrtek 9. 2. 2022 navštívili žáci 6. a 7. ročníku dvě výstavy v Moravském zemském muzeu v Brně v pavilonu Anthropos. Ve stálé expozici O původu člověka a vzniku kultury jsme si s průvodcem zopakovali a prohloubili znalosti o vývoji člověka. Žáci zde mohli vidět řadu zdařilých replik počínaje známým mamutem, přes postavy různých druhů člověka až po výjevy ze života pravěkých lidí. Druhá menší výstava Nejstarší šperky a ozdoby těla seznámila žáky na jednom místě s celou řadou vzácných nálezů z celého našeho území. Žáky nejvíc zaujal originál Věstonické venuše, který je obvykle zavřen v trezoru Moravského zemského muzea a jehož hodnota byla vyčíslena na více než jednu miliardu korun.

Petr Punčochář