Adventní a zimní čas v naší mateřské škole

Předvánoční čas, který začíná první adventní nedělí, znamená pro všechny období příprav na příchod Vánoc. 30. listopadu děti z MŠ a žáci prvního a devátého ročníku ZŠ společně tvořili vánoční ozdoby. Hotové ozdoby děti pověsily na vánoční stromek rostoucí naproti kostelu a vyzdobily jimi také prostory u kašny na náměstí v Nedvědici. 3. prosince děti vystoupily na vánočních trzích se svým programem.

Tradiční mikulášská nadílka proběhla 5. prosince, kdy obě třídy naší školky navštívili žáci z devátého ročníku. Přestrojeni za Mikuláše, čerty a anděly přinesli dětem balíček plný dobrot. Děti jim zazpívaly, a dokonce našly odvahu a společně se s nimi vyfotily.

Předvánoční čas jsme si zpříjemnili bobováním a hrami na sněhu. Poslední akcí loňského roku bylo vánoční koledování, které proběhlo 16. prosince v základní škole. Návštěvníci si s námi vyrobili třpytivé vánoční ozdoby.

Na naše děti ani tentokrát nezapomněl Ježíšek. Pod stromečkem jim nechal dárky, ze kterých měli všichni velkou radost.

Po Vánocích, 6. ledna, se děti vydaly s vlastnoručně vyrobenými korunami na tříkrálové koledování do základní školy. Navštívily paní ředitelku, pana zástupce a žáky 1. třídy. Přednesly jim básničku a zazpívaly koledu My tři králové. Potom jsme se odebrali koledovat na Úřad městyse Nedvědice. Za snahu děti dostaly sladkou odměnu.

                                                                                                     Kolektiv MŠ