Den Země na naší škole

Ústředním tématem letošního ročníku Dne Země byl PLAST, materiál, který je nedílnou součástí života každého z nás. 24. duben jsme se proto zaměřili na třídění a následnou recyklaci plastu. Samozřejmostí bylo mezipředmětové propojení nejen s výtvarnou výchovou a zapojení školní družiny.

Mateřská škola, první, druhý a pátý ročník strávily část dopoledne výchovně-vzdělávacím programem Tonda Obal na cestách pražské obalové společnosti EKO-KOM, a. s. Žáci se seznámili s tříděním odpadu, zahráli si pohybové hry, seznámili se s recyklací, skládali tematicky zaměřené puzzle. Měli si uvědomit, jaký dopad mají plasty na naši planetu.

Třetí ročník se zaměřil na třídění odpadu do správných popelnic. Ve třídě vytvořili plakáty s barevnými kontejnery a poté se vydali prozkoumat Nedvědici, aby zjistili, jaká sběrná místa se u nás nacházejí. Žáci měli za úkol přinést z domu nějaké odpadky a následně je správně roztřídit.

Čtvrtý ročník se zaměřil na integrovanou tematickou výuku. Nejdříve diskutovali o problematice třídění a následně o Odpadkovém ostrově, který vznikl v oceánu. V matematice počítali dobu rozpadu jednotlivých odpadků a v českém jazyce psali dopis naší Zemi. Zaměřili se i na 5 nejčastějších chyb v třídění odpadu. Třešničkou na dortu byly jejich lapbooky, které zdobí chodbu prvního stupně.

Šestý a sedmý ročník se zúčastnil exkurze do sběrného dvora v Boskovicích. Zde jim byla předvedena třídicí linka s plasty a sklad plastů. Vyslechli si také odbornou přednášku o plastech.

Podobný program měli i osmáci ve sběrném dvoře v Tišnově. V druhé části dopoledne zvládli vystoupat na rozhlednu Klucanina. Cestou si všímali všudypřítomnosti plastů. Svoje pozorování zaznamenávali do pracovních listů.

Žáci devátého ročníku navštívili vzdělávací program v brněnské firmě SAKO. Z bezpečnostních důvodů probíhala exkurze výhradně v přednáškové aule. Nejprve žáci zhlédli film, ve kterém se dozvěděli řadu zajímavých informací o tom, co se děje se směsným komunálním odpadem, když opustí popelnice, jak se dá energeticky využít a co se děje s vytříděným odpadem z barevných kontejnerů. Poté si prakticky vyzkoušeli třídění odpadů. Řada z nich ocenila možnost porovnat podle čichu ruskou a hodonínskou ropu, zaujaly je plastové polotovary k výrobě PET lahví, podzemní odpadkové koše či informace, že třídění odpadu není v ČR jednotné. Mnozí litovali, že se nemohli podívat přímo do provozu a prohlédnout si prostory spalovny. Závěr programu však nadchl úplně všechny. Měli dovoleno vzájemně se vozit v popelnicích určených na plastový či papírový odpad. 😀 Především díky této aktivitě nakonec žáci hodnotili den strávený na exkurzi pozitivně.

Byly bychom velmi rády, kdyby alespoň část dětí a žáků přemýšlela o používání plastů a o tom, kam nadměrné a neracionální užívání plastů vede!

Učitelky MŠ a ZŠ