Přírodovědný Klokan pro osmý a devátý ročník

Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Těší mě, že se zúčastnil osmý a devátý ročník v plném počtu i přesto, že zpočátku panovaly obavy, zda se takové soutěže zúčastnit. Celkem 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí nejlépe zodpověděla Natálie Kožíková z osmého ročníku. Na pomyslném druhém a třetím místě skončily Hubková Ester a Natálie Pikhartová z ročníku devátého. Děvčatům gratulujeme!!!!

Ladislava Kobzová