Říjen a čtvrťáci

Tento krásný, teplý, barvami plný měsíc jsme si také užili, jak se dalo. A nebylo to jen tím, že jsme mohli trochu relaxovat a odpočívat během podzimních prázdnin. Především jsme se snažili, nebýt jen v naší skvělé třídě, ale vyrazit i mimo prostory školy.

Celý říjen jsme se zapojovali do projektu z Přírodovědy. Našim úkolem bylo vtělit se do fotografa nebo výtvarníka a seznámit se s jedlými i jedovatými houbami tak, abychom o nich nejen věděli, ale především abychom je už nikdy nesmíchali dohromady. Mnohým z nás se to podařilo více než dobře, naše výtvory si můžete prohlédnout na chodbě směrem k jídelně.

18. října jsme se v rámci učiva Vlastivědy o městech a obcích vydali na radnici městyse Nedvědice. Setkali jsme s panem starostou, Petrem Konečným, paní matrikářkou Veronikou Flajšingerovou a v Informačním centru se nám věnovala paní Petra Zbořilová. Moc jim děkujeme, že nás seznámili s tím, jak to na radnici chodí, co všechno tam můžeme vidět a především, co všechno si tam můžeme zařídit.

24. října jsme již podruhé zavítali do MŠ Nedvědice, abychom tam předčítali školkáčkům pohádky. Snažíme se jim tak zpříjemnit jejich odpolední usínání a hlavně jim ukázat, že na ně čekají ve škole kamarádi, kterých se nemusí bát a kteří se na ně těší. Tentokrát jsme si četli o tom, jak Křemílek a Vochomůrka zabloudili v bedlovém lese a jak si ani nelízli povidel.

S vlastivědou jsme se vydali i na další výlet. 25. října jsme měli možnost podívat se do vnitřních prostor hráze a elektrárny na Vírské přehradě. Počasí nám přálo a pan hrázný byl skvělý, takže jsme si den maximálně užili a opět se i sami a sobě něco dozvěděli při pobývání se svými spolužáky mimo třídu. Také jsme se seznámili s historií místa a zeměpisnými daty, které jsou s přehradou spjaty. Moc se nám to líbilo a už nedočkavě vyhlížíme další exkurzi.

Závěr měsíce se nesl ve znamení svátku, který, jak už teď víme, vznikl v Irsku, jmenoval se původně Samhain a který slavil přechod léta do zimy. Víte už o jaký svátek šlo? No přece Halloween! Během našeho projektového dne jsme se dozvěděli nejen o původu svátku, ale i tradičních zvycích, barvách, kostýmech a jídle a to všechno jsme si pěkně procvičili i v kombinaci s učivem českého jazyka, matematiky a výtvarné výchovy.

Tak co říkáte, chtěli byste být u našich dobrodružství s námi?

Za duhovou třídu čtvrťáků Ilona a Monika