Úřad práce v Brně

Žáci devátého ročníku už tradičně – obvykle v listopadu – navštěvují Úřad práce v Brně. Letos tomu nebylo jinak. V pondělí 6. 11. strávili žáci z 9. A a 9. B společně 2 hodiny na workshopu zaměřeném na volbu střední školy. Jak deváťáci tuto akci hodnotili?

Bylo to přínosné v tom, že teď už vím, kam jít na střední školu. (Karolína Švestková)

Osobnostní test, který jsme dělali, mě utvrdil ve správnosti volby střední školy. (Ester Hubková)

Pomohlo mi to vybrat si školu. (Nikola Zavřelová)

Dozvěděla jsem se, kde najít informace o školách. (Dagmar Lolová)

Nejlepší byl ten test. (Simona Pučálková)

Určitě mi to pomohlo, díky tomu jsem si vybrala potenciální obor. (Sára Vernerová)

Něco málo jsem se dozvěděla, ale většinu už jsem věděla. (Lucie Řehůřková)

Bylo to přínosné, dozvěděl jsem se nové věci o školách a dělali jsme test, kterým jsem se přesvědčil, že jsem si vybral dobře. (Adam Ondráček)

I když některým připadl program dlouhý, většina si odnesla cenné informace, které jim pomohou v jejich nelehkém rozhodování se o budoucím studiu.

Gabriela Sedlářová, Iva Lukasová