Den Zdraví

15. a 23. května proběhly na naší škole aktivity zaměřené na naše zdraví. Děti si připomenuly, jak je zdraví důležité – jeho ochrana a zejména prevence.

Prvňáci se učili připravovat s paní Hruškovou zdravé svačinky, potom se v rámci projektu Veselé zoubky dozvěděli, jak se starat o svůj chrup a nakonec si zkusili ošetření drobných poranění.

Žáci 2. třídy se zabývali také správnou výživou – vyrobili si výživovou pyramidu a duhu ovoce a zeleniny. Potom se věnovali duševnímu zdraví a relaxovali při hudbě. Připomenuli si důležitost pitného režimu a zhotovili si větrník. Nakonec dopoledne zakončili pohybovými aktivitami na čerstvém vzduchu.

Třeťáci si vyrobili potravinovou pyramidu a zopakovali si zásady správné výživy, potom si také připravovali zdravé svačinky.

4. třída se zaměřila na bezpečnost při jízdě na kole. Na školním hřišti žáci absolvovali jízdu zručnosti a připomenuli si základní dopravní pravidla cyklistů.

5. třída si na tento den pozvala zdravotní sestřičku paní Radku Štarhovou, která dětem předvedla základní laickou pomoc při úrazu, krvácení, popálení a dalších poraněních. Děti si vyzkoušely prakticky fixaci zlomenin, nepřímou masáž srdce či pomoc při omdlení nebo panické atace. Dopoledne zakončili páťáci skupinovou pohybovou hrou bränball ( alternativa basebalu).

Třídy 2. stupně se v rámci projektového Dne zdraví vydaly 15. května do Brna na Moravské náměstí, kde se konal Den linky 155. Všichni žáci měli možnost vyzkoušet poskytování první pomoci či hovor na tísňovou linku. K nahlédnutí byla řada různých typů sanitek, největší ohlas však měla dynamická ukázka, kdy posádka záchranky před zraky diváků předvedla péči o pacienta s těžkým zraněním po pádu ze sochy Jošta.

23. května si žáci 2. stupně zacvičili. Pozvání do školy totiž přijali lektoři z projektu Lokomoce, který se zaměřuje na prevenci nesprávného držení těla. Žáci všech ročníků si vyslechli něco z teorie a zároveň si mohli některé cviky vyzkoušet.

Jana Tomanová